Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

£5000 wedi’i godi ar gyfer elusennau gan staff ac ymwelwyr canolfan gymorth

Dros y tair blynedd diwethaf, mae staff ac ymwelwyr â Chanolfan Cymorth i Oedolion y Pîl a Phorthcawl wedi codi dros £5,000 ar gyfer elusennau lleol.

 

Mae swimathon, boreau coffi a raffl ymysg y gweithgareddau a helpodd i godi'r swm uchel ar gyfer amrywiaeth o achosion teilwng.

Mae'r arian a godwyd yn y ganolfan ar Marshfield Avenue
 wedi'i roi tuag at anrhegion Nadolig i blant lleol difreintiedig, Tŷ Hafan, Ysgol Gynradd Cefn Cribwr, un o gyn-weithwyr y ganolfan a gafodd ddamwain a newidiodd ei bywyd, a menyw leol a oedd angen codi arian ar gyfer triniaeth canser amgen.

Yn ddiweddar, codwyd £785 drwy swimathon a sêl cacennau ar gyfer yr ymgyrch #Hope4Hannah.

Hoffwn longyfarch pawb am eu hymdrechion rhagorol wrth godi swm sylweddol ar gyfer nifer o elusennau lleol. Rwy'n deall eu bod wedi dechrau datblygu syniadau yn barod ar gyfer eu gweithgaredd codi arian adeg y Nadolig ar gyfer plant difreintiedig, felly edrychaf ymlaen at glywed sut mae hynny’n datblygu.

Dywedodd Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chanolfan Cymorth i Oedolion y Pîl a Phorthcawl, ffoniwch 01656 815979.

Chwilio A i Y