Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arolwg cyhoeddus canol trefi

Mae mwy na mis wedi mynd heibio ers i ganol trefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ailagor ers cyfyngiadau symud Llywodraeth y DU.         

Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae llawer o fusnesau wedi bod yn gweithio’n galed i addasu i gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

Hefyd mae’r cyngor wedi gwneud newidiadau i ganol trefi i helpu i hwyluso cadw pellter cymdeithasol.

Yn dilyn y newidiadau hyn, hoffai’r cyngor roi amser i glywed gan ei drigolion, i ddeall sut maent wedi addasu i’r mesurau newydd sydd wedi cael eu rhoi yn eu lle.       

Hoffem wybod sut mae’r cyfyngiadau symud wedi newid y ffordd rydych chi’n siopa ac yn ymweld â chanol trefi.

Mae’r dychwelyd at normal newydd yn broses sy’n esblygu a dyma pam rydym yn awyddus i gael gwybod beth yw barn y trigolion.

Rhowch ychydig funudau i lenwi’r holiadur byr yma.      

Bydd eich adborth yn ein helpu ni i ddeall y defnydd o ganol trefi ac yn ein helpu i ystyried unrhyw fesurau ymarferol i wella eich profiad siopa.

Cwblhau’r arolwg  

Amserlen yr arolwg

Bydd yr arolwg hwn yn cau am 5pm ddydd Gwener 21 Awst 2020.

Chwilio A i Y