Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

 1. i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif cliciwch ar 'Fy Nghyfrif' ar yr hafan.
 2. wedyn mae angen i chi glicio 'Cofrestru'.
 3. nodwch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair o ddewis yn y ddau focs a chlicio ar 'cyflwyno'.
 4. nodwch eich manylion personol a chlicio ar 'Nesaf'.
 5. nodwch eich cod post gyda gofod e.e. CF31 4WB neu enw stryd. Wedyn gallwch ddewis eich cyfeiriad oddi ar y gwymprestr.
  Os nad yw eich cyfeiriad yn ymddangos ar y rhestr gallwch glicio'r botwm 'Methu dod o hyd i'ch cyfeiriad' a theipio eich cyfeiriad i mewn eich hun.
  Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau gallwch glicio ar 'Nesaf'.
 6. llenwch eich manylion cyswllt, eich dewis iaith a'ch dull cysylltu o ddewis a chlicio ar 'Nesaf'.
 7. yn olaf, ar y dudalen trosolwg byddwch yn gallu adolygu'r holl wybodaeth rydych chi wedi'i nodi.
  Os oes unrhyw beth yn anghywir gallwch glicio ar unrhyw un o'r tabiau i fynd yn ôl a newid y manylion.
  Os ydych chi’n hapus gyda'r manylion sydd wedi’u cofnodi, cliciwch ar 'Cyflwyno'.

Chwilio A i Y