Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawl i bobl gael mynediad at wybodaeth amgylcheddol a ddelir gan gynghorau ac awdurdodau cyhoeddus.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am:

  • yr amgylchedd ei hun, gan gynnwys awyr, dŵr, y ddaear a chynefinoedd planhigion ac anifeiliaid
  • pethau sy’n effeithio ar yr amgylchedd megis allyriadau, ymbelydredd, sŵn a mathau eraill o lygredd
  • polisïau, cynlluniau a chyfreithiau ar yr amgylchedd

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Geisiadau am Wybodaeth Amgylcheddol o Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os nad ydych yn gwybod a yw eich cais yn un am wybodaeth amgylcheddol, ysgrifennwch neu anfonwch ef drwy e-bost atom a gallwn helpu.

Cyswllt

Tîm Gwybodaeth

Gwasanaeth Gweithredol a Phartneriaeth
Cyfeiriad: Swyddfa Ddinesig , Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y