Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

4. Cost gwneud cais am wybodaeth

Byddwch yn ymwybodol y gallen ni gymeryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ein hymateb i coronafeirws. Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Yn dilyn penderfyniad y Tribiwnlys Hawliau Gwybodaeth Haen Gyntaf EA/2018/0033, nid yw'r Awdurdod bellach yn cyhoeddi data ardrethi busnes ar ei dudalen we data agored. Ni fydd bellach yn datgelu gwybodaeth am gyfrifon ardrethi busnes mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth.

Fel arfer gellir darparu gwybodaeth yn rhad ac am ddim, ond efallai weithiau y bydd rhaid i chi dalu ffi ar gyfer:

  • costau gweinyddol
  • costau ffotocopïo neu bostio
  • dod o hyd i’r wybodaeth a’i chyflenwi

Rhoddir gwybod i chi ymlaen llaw os oes ffi.

 

Chwilio A i Y