Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am ofal plant mewn argyfwng ar gyfer gweithwyr allweddol

Mae’r ceisiadau ar gyfer Cymorth Gofal Plant Mewn Argyfwng y Coronafeirws (C-CAS) sy’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer plant gweithwyr hanfodol sy’n iau na phedair oed ac nad ydynt yn mynd i’r ysgol yn llawn amser eto.

Mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais a derbyn y ddarpariaeth hon cyn y dyddiad cau, sef 12 Gorffennaf 2020. Nid yw’r cynllun grant ar agor mwyach i ymgeiswyr newydd.

Rhaid i rieni a gofalwyr sy’n cael eu cefnogi gan y cynllun yma wneud cais wythnosol drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein isod.  

Bydd y cynllun yma’n cau ddiwedd mis Awst 2020.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost i C-CAS@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y