Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Coronafeirws (Covid-19): cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf

Gallwch gael yr wybodaeth gyhoeddus ddiweddaraf am yr achosion o goronafeirws ynghyd â gwybodaeth am y feirws a’i symptomau yn y gwefannau canlynol:

 

Mae’r cyngor a’i bartneriaid yn parhau i ddilyn cyngor swyddogol Llywodraeth y DU a Chymru a sefydliadau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r awdurdod lleol wedi sefydlu grŵp cynllunio a chydlynu ar gyfer coronafeirws ac ar hyn o bryd mae’n datblygu’r stratgaeth y bydd yr awdurdod lleol yn ei mabwysiadu os bydd sefyllfaoedd amrywiol yn codi.    

Yn y cyfamser, mae’r ffyrdd syml o warchod rhag haint yn cynnwys y canlynol:

  • Golchi eich dwylo yn aml am o leiaf 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr.
  • Os nad oes sebon a dŵr ar gael, defnyddio diheintydd llaw sy’n cynnwys o leiaf 60 y cant o alcohol.
  • Osgoi cyffwrdd eich llygaid, trwyn a cheg gyda dwylo heb eu golchi.
  • Osgoi cyswllt agos â phobl sy’n sâl.        
  • Gorchuddio unrhyw beswch neu disian gyda hances bapur.
  • Peidio â chadw hances wedi’i defnyddio – cael gwared arni mewn bin gwastraff cyffredinol.
  • Glanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd.

Chwilio A i Y