Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Manylion cyswllt y prif swyddogion

Cyswllt

Prif Weithredwr

Mark Shephard

Cyfarwyddwr Corfforaethol, Addysg a Chefnogi Teuluoedd

Lindsay Harvey

Cyfarwyddwr Corfforaethol, Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Claire Marchant

Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Janine Nightingale

Prif Swyddog - Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddiol

Kelly Watson

Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid

Carys Lord

Pennaeth Archwilio Mewnol

Mark Thomas

Chwilio A i Y