Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir (Amddiffyn y Cyhoedd)

Mae Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir (SRS) yn darparu gwasanaethau rheoleiddiol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg. Maent yn delio â materion amddiffyn y cyhoedd ar ein rhan:

 • iechyd a lles anifeiliaid
 • afiechydon trosglwyddadwy
 • tir llygredig ac ansawdd aer
 • caniatâd amgylcheddol
 • diogelwch bwyd
 • iechyd a diogelwch
 • diogelwch tai mewn eiddo rhent preifat
 • benthyca anghyfreithlon
 • ymchwilio i weithgarwch amhriodol gan fusnesau trwyddedig
 • ymchwilio i bwysau a mesurau
 • llygredd sŵn ac aer
 • iechyd porthladdoedd
 • amddiffyn plant rhag sylweddau a chynhyrchion niweidiol
 • amddiffyn pobl hŷn ac agored i niwed rhag unigolion a masnachwyr diegwyddor
 • adfer tir llygredig
 • safonau masnach
 • samplu dŵr

Cyswllt

Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir

Oriau agor:
Llun i Iau: 8:30am i 5pm
Gwener: 8:30am i 4:30pm

Chwilio A i Y