Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwylio cyfarfod o’r cyngor

Bydd trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â diddordeb brwd mewn materion lleol yn gallu gwylio gweddarllediadau o sawl cyfarfod cyhoeddus sy’n cael eu cynnal yr haf yma.

Mae’r cyfarfodydd canlynol ar gael i’w gweld a’u ‘gwylio’n ôl’ ar ôl i’r cyfarfod ddod i ben.

Gorffennaf

1 / 2 – 6 Gorffennaf: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau

Dydd Llun 13 Gorffennaf: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Dydd Mawrth 21 Gorffennaf, 2:30pm: Cabinet

Dydd Mercher 22 Gorffennaf, 3pm: Cyngor

Dydd Iau 23 Gorffennaf, 2pm: Pwyllgor Rheoli Datblygiadau

Mehefin

Dydd Iau 4 Mehefin: Pwyllgor Rheoli Datblygiadau

Dydd Mawrth 30 Mehefin: Cabinet

Rydym yn dangos rhai o’n cyfarfodydd cyhoeddus pwysicaf ar-lein. Gallwch eu gweld yn fyw, neu gweler ein clipiau a recordiwyd. Mae’r gwe-ddarllediadau hyn yn eich galluogi i:

  • weld sut rydym yn penderfynu ar bolisïau
  • ymgysylltu â democratiaeth leol

Chwilio A i Y