Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad amcanion Strategaeth Ddrafft y Gymraeg

Rydym yn gofyn am farn trigolion, ein gweithlu, aelodau etholedig a rhanddeiliaid ar Amcanion arfaethedig y Gymraeg ar gyfer 2021 i 2026.

Defnyddir canlyniadau'r ymgynghoriad hwn fel sail i’n Strategaeth Iaith Gymraeg derfynol 2021 i 2026, a fydd yn dechrau ym mis Medi 2021.

Amcanion Strategaeth Ddrafft y Gymraeg

Mae amcanion Strategaeth Ddrafft y Gymraeg yn seiliedig ar y themâu cyffredinol canlynol:

Amcan un: Hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y gweithlu

Amcan dau: Cynyddu ymwybyddiaeth o Safonau'r Gymraeg a chyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Amcan tri: Cefnogi a hyrwyddo Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP)

Amcan pedwar: Hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg a’i diwylliant mewn elusennau a busnesau canol trefi

Amcan pump: Annog cyfranogiad ac ymgysylltiad statudol drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcan chwech: Gweithredu’r lleoliadau blynyddoedd cynnar newydd yn y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r amcanion hyn? Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill am yr amcanion neu'r cynigion hyn ar gyfer amcanion eraill? Cymerwch ran yn ein hymgynghoriad i leisio eich barn.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ddogfen ymgynghori amcanion Strategaeth Ddrafft y Gymraeg (.PDF 443KB)

Sut i ymateb

Mae’r ymgynghoriad nawr ar gau.

Cysylltu

Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu
Ffôn: 01656 643664
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, , Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel,, CF31 4WB..

Chwilio A i Y