Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Panel y Dinasyddion

Mae’r Panel Dinasyddion yn grŵp o tua 1,200 o bobl sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yr ymgynghorir yn rheolaidd â hwy ynghylch gwasanaethau sy’n cael eu gweithredu gan y cyngor.

Beth mae’r Panel Dinasyddion yn ei wneud

Mae aelodau’r Panel Dinasyddion yn derbyn hyd at dri arolwg y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau, fel glendid strydoedd, gwasanaethau cwsmeriaid a chyllideb y cyngor. Mae aelodau’r Panel Dinasyddion yn derbyn cylchlythyr yn rheolaidd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw.

Canlyniadau arolygon

Caiff canlyniadau’r arolygon eu dadansoddi gan y tîm ymgynghori sy’n llunio adroddiad yn tynnu sylw at y canfyddiadau allweddol. Mae pob ymateb rydym yn ei dderbyn yn cael ei gynnwys. Wedyn mae’r adroddiad yn cael ei anfon i’r gwasanaethau perthnasol i ystyried y canfyddiadau allweddol. Defnyddir yr wybodaeth i’w helpu i gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau lleol.

Manteision bod yn rhan o’r Panel Dinasyddion

Dyma rai o’r manteision o fod yn rhan o’r Panel Dinasyddion:

  • hysbysir aelodau’r Panel Dinasyddion pan mae’r cyngor yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ffurfiol, gan gynnwys ymgynghoriad y gyllideb, ar y diwrnod cyntaf wrth iddo fynd yn fyw
  • yn ystod ymgynghoriadau cyhoeddus, gwahoddir aelodau’r Panel Dinasyddion i fynychu digwyddiadau ble gallant drafod eu syniadau a’u pryderon gyda’r swyddogion

Ymaelodi â Phanel y Dinasyddion

I fod yn aelod o’r panel mae’n rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn 16+ oed. 
 
Mae sawl ffordd i ymaelodi:

Chwilio A i Y