Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Caethwasiaeth fodern

Os ydych chi’n amau caethwasiaeth fodern, rhowch wybod am hynny i’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern ar 08000 121 700 neu’r heddlu ar 101. 

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser. 

Chwilio A i Y