Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llwybrau hamdden ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan ein hardal hardd ni sawl llwybr sy’n mynd drwy gefn gwlad gogoneddus. Mae manylion am y llwybrau ar gael isod a gallwch lawrlwytho taflenni am y golygfeydd sydd i’w gweld.

Manylion am Daith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.
Taflenni ar gyfer y daith:

Lawrlwytho Taflen Un Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Lawrlwytho Taflen Dau Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Lawrlwytho Taflen Tri Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Llwybr: Sarn, Hendre, Llangrallo, Corntwn, Saint-y-brid, Merthyr Mawr, Trelales, Court Colemon, Pen-y-Fai, Sarn.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd:

Mae adran 1 yn 9km (pum milltir a hanner). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Mae adran 2 yn 10km (6 milltir). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Mae adran 3 yn 13km (8 milltir). Rhowch bedair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Parcio: Parcio yng ngwasanaeth Parcio a Theithio Sarn, a Merthyr Mawr.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Bryngarw.
Llwybr Parc Gwledig Bryngarw, Rhodfa’r Traeth, Coed Bryngarw, Tŷ Bryngarw.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 4km. Rhowch awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae maes parcio ym Mharc Gwledig Bryngarw, a pharcio ar y stryd ym Mrynmenyn.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am lwybr un Taith Corneli.
Llwybr: O amgylch ardaloedd Gogledd a De Corneli.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 5km (3 milltir). Rhowch ddwy awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngogledd a De Corneli.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Mae’r rhan helaeth o daith Cefnffordd Morgannwg yn mynd drwy fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n dilyn llwybrau troed cyhoeddus ar hyd y llwybr o Barc Gwledig Margam i Gastell Caerffili.

Manylion am daith Cefnffordd Morgannwg
Llwybr Castell Margam, Carreg ‘Bro’ yn y pulpud, Mynydd Baedan, Afon Llynfi, Llangeinor a Chwm Garw, Cefnffordd, Yr Allt, Castell Llantrisant, Garth, Coed Rhiw’r Ceiliog, Comin Caerffili, Castell Caerffili.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 43km (27 milltir).
Parcio: Mae maes parcio ar gael ym Mharc Gwledig Margam, yn Llantrisant, a ger Castell Caerffili.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

 

Manylion am daith un yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Cwm Llynfi, Y Draphont, Cwm Darren, Moel Cynhordy, Glofa St John, Golchfa Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth, a pharcio yng ngorsaf drenau Maesteg.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith dau yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Cwm Llynfi, Tafarn y Red Cow, Y Brynna, Porfa Wlyb, Llangynwyd, Cae Pêl Droed Parc Tudor, Rheilffordd Cwm Llynfi, Clwb Golff Maesteg, Maesteg, Neuadd y Dref Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth. Hefyd mae maes parcio ar Heol Llynfi, Maesteg, sydd am ddim a gyda chamerâu goruchwylio 24 awr y dydd.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith tri yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Maesteg, Siambrau Cyngor Maesteg, Ysbyty Maesteg, Rhodfa Coed Morgannwg, Heol y Mwch, Y Garreg Goffa, Carreg Bodvoc, Y Bwlwarcau.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 11km (7 milltir). Rhowch bedair i bedair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth, a pharcio yng ngorsaf drenau Maesteg.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith pedwar yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Mynwent Maesteg, Glofa St John, Croeserw, Darren y Bannau, Llyfrgell Caerau, Caerau.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar gael ar y stryd ym Maesteg, ac mae maes parcio ar Heol Llynfi sydd am ddim a gyda chamerâu goruchwylio 24 awr y dydd.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith pump yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Canol Tref Maesteg, Garn Wen, Brynheulog, Canol Tref Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Parcio ar y stryd ym Maesteg neu ym Maes Parcio Gorsaf Maesteg.
Trafnidiaeth Gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Nant Bryn Glas.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch Bryn Glas.
Llwybr: Llangrallo, Bracla, Coety, Coed y Mwstwr Ganol, Llangrallo.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 3.5km (dwy filltir a hanner). Rhowch ddwy awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Parcio ar y stryd yn Llangrallo, Bracla neu Goety. Mae’r llwybr yma’n hygyrch o unrhyw un o’r pentrefi hyn.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Newton i Candleston.
Llwybr: Pentref Newton, Eglwys Newton, Ffynnon Sanfords, Twyni Newton, Wig Fach, Cwninger Merthyr Mawr.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 10km (6 milltir). Rhowch bedair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd ym Mhentref Newton neu ym maes parcio Castell Candleston.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Notais a Thrwyn Sgêr.
Llwybr: Y Rest, Trwyn Sgêr, Twyni Cynffig, Tŷ Sgêr, Ffynnon Dewi Sant, Llys Notais, Comin Locks a Rest Bay.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 10km (6 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yn Notais, a Maes Parcio Talu ac Arddangos yn Rest Bay.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Notais.
Llwybr: Lawnt Pentref Notais, Y Rose and Crown, Fferm Tŷ Talbot, Ffynnon Dewi Sant, Coedwig Notais, Pwll y Mwr, Lôn y Mwr, Heol y Gorllewin, Ysgol West Park.
Addasrwydd: Addas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Caniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 4km (dwy filltir a hanner). Rhowch awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yn Notais.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Lwybr Cymunedol Cwm Ogwr.
Llwybr: Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Trelewis, Pant-yr-awel, Blackmill, Brynmenyn, Sarn, Abercynffig, Wildmill, Pen-y-bont ar Ogwr.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio, cerdded a chadeiriau olwyn.
Hyd: 18km (11 milltir).
Parcio: Mae meysydd parcio ar hyd y llwybr ac maent wedi’u marcio ar y mapiau ar y daflen.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith gylch yr hen ddiwydiannau a’r parciau newydd.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch yr Hen Ddiwydiannau a’r Parciau Newydd.
Llwybr: Tondu, Heol y Ffynnon, Goetre-hen, Betws, Ynysawdre, Tondu.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 9km (pum milltir a hanner). Rhowch ddwy awr a hanner i dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio yng ngorsaf drenau Tondu, Parc Tondu, Gwarchodfa Natur Parc Slip a Pharc Gwledig Bryngarw.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith gylch Afon Ogwr a Merthyr.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch Afon Ogwr a Merthyr.
Llwybr: Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr, Tafarn y New Bridge, Merthyr Mawr, Castell Ogwr, Afon Ewenni, Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 9km (pum milltir a hanner). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae lle parcio yng Ngorsaf Reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr, a ger y Bont Grog ym Merthyr Mawr. Hefyd mae meysydd parcio Talu ac Arddangos yn ardal canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Lwybr Cymunedol Tondu i’r Pîl.
Llwybr: Y Pîl, Bocs Signal Cyffordd Cefn, Cwm Ffos, Parc Natur Parc Slip, Tondu.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio, cerdded a chadeiriau olwyn.
Hyd: 10km (7 milltir).
Parcio: Mae meysydd parcio yn y Pîl a Mynydd Cynffig. Hefyd mae meysydd parcio yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Natur Parc Slip, Abercynffig a Thondu.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Gwneud cais am daflenni

Gallwch wneud cais am gopïau papur o’r taflenni ar gyfer y canlynol:

  • Teithiau cylch Pen-y-bont ar Ogwr
  • Taith Nant Brynglas
  • Taith yr Hen Ddiwydiannau a’r Parciau Newydd
  • Taith Afon Ogwr a Merthyr Mawr

Hefyd, gallwch awgrymu teithiau cerdded i ni eu datblygu gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyswllt

Adran Hawliau Tramwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642537
Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau, Safle Waterton, Heol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3YP.

Chwilio A i Y