Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llwybrau hamdden ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gau llwybrau troed a hawliau tramwy eraill lle mae'r defnydd yn peri risg uchel o ledaenu'r coronafeirws.

Mae Llwybr Troed Rhostir Ewenni (Llwybr Troed 10 Pen-y-bont ar Ogwr) wedi'i gau oherwydd lled y llwybr troed. Nid yw'n bosibl i'r cyhoedd gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol y coronafeirws wrth ddefnyddio'r darn yma o'r llwybr troed cyhoeddus.

Mae gan ein hardal hardd ni sawl llwybr sy’n mynd drwy gefn gwlad gogoneddus. Mae manylion am y llwybrau ar gael isod a gallwch lawrlwytho taflenni am y golygfeydd sydd i’w gweld.

Manylion am Daith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.
Taflenni ar gyfer y daith:

Lawrlwytho Taflen Un Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Lawrlwytho Taflen Dau Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Lawrlwytho Taflen Tri Taith Gylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Llwybr: Sarn, Hendre, Llangrallo, Corntwn, Saint-y-brid, Merthyr Mawr, Trelales, Court Colemon, Pen-y-Fai, Sarn.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd:

Mae adran 1 yn 9km (pum milltir a hanner). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Mae adran 2 yn 10km (6 milltir). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Mae adran 3 yn 13km (8 milltir). Rhowch bedair awr ar gyfer cwblhau’r daith.

Parcio: Parcio yng ngwasanaeth Parcio a Theithio Sarn, a Merthyr Mawr.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Bryngarw.
Llwybr Parc Gwledig Bryngarw, Rhodfa’r Traeth, Coed Bryngarw, Tŷ Bryngarw.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 4km. Rhowch awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae maes parcio ym Mharc Gwledig Bryngarw, a pharcio ar y stryd ym Mrynmenyn.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am lwybr un Taith Corneli.
Llwybr: O amgylch ardaloedd Gogledd a De Corneli.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 5km (3 milltir). Rhowch ddwy awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngogledd a De Corneli.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Mae’r rhan helaeth o daith Cefnffordd Morgannwg yn mynd drwy fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n dilyn llwybrau troed cyhoeddus ar hyd y llwybr o Barc Gwledig Margam i Gastell Caerffili.

Manylion am daith Cefnffordd Morgannwg
Llwybr Castell Margam, Carreg ‘Bro’ yn y pulpud, Mynydd Baedan, Afon Llynfi, Llangeinor a Chwm Garw, Cefnffordd, Yr Allt, Castell Llantrisant, Garth, Coed Rhiw’r Ceiliog, Comin Caerffili, Castell Caerffili.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 43km (27 milltir).
Parcio: Mae maes parcio ar gael ym Mharc Gwledig Margam, yn Llantrisant, a ger Castell Caerffili.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

 

Manylion am daith un yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Cwm Llynfi, Y Draphont, Cwm Darren, Moel Cynhordy, Glofa St John, Golchfa Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth, a pharcio yng ngorsaf drenau Maesteg.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith dau yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Cwm Llynfi, Tafarn y Red Cow, Y Brynna, Porfa Wlyb, Llangynwyd, Cae Pêl Droed Parc Tudor, Rheilffordd Cwm Llynfi, Clwb Golff Maesteg, Maesteg, Neuadd y Dref Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth. Hefyd mae maes parcio ar Heol Llynfi, Maesteg, sydd am ddim a gyda chamerâu goruchwylio 24 awr y dydd.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith tri yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Maesteg, Siambrau Cyngor Maesteg, Ysbyty Maesteg, Rhodfa Coed Morgannwg, Heol y Mwch, Y Garreg Goffa, Carreg Bodvoc, Y Bwlwarcau.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 11km (7 milltir). Rhowch bedair i bedair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yng Ngarth, a pharcio yng ngorsaf drenau Maesteg.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith pedwar yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Mynwent Maesteg, Glofa St John, Croeserw, Darren y Bannau, Llyfrgell Caerau, Caerau.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar gael ar y stryd ym Maesteg, ac mae maes parcio ar Heol Llynfi sydd am ddim a gyda chamerâu goruchwylio 24 awr y dydd.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith pump yng Nghwm Llynfi.
Llwybr: Canol Tref Maesteg, Garn Wen, Brynheulog, Canol Tref Maesteg.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 8km (5 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Parcio ar y stryd ym Maesteg neu ym Maes Parcio Gorsaf Maesteg.
Trafnidiaeth Gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Nant Bryn Glas.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch Bryn Glas.
Llwybr: Llangrallo, Bracla, Coety, Coed y Mwstwr Ganol, Llangrallo.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 3.5km (dwy filltir a hanner). Rhowch ddwy awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Parcio ar y stryd yn Llangrallo, Bracla neu Goety. Mae’r llwybr yma’n hygyrch o unrhyw un o’r pentrefi hyn.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Newton i Candleston.
Llwybr: Pentref Newton, Eglwys Newton, Ffynnon Sanfords, Twyni Newton, Wig Fach, Cwninger Merthyr Mawr.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 10km (6 milltir). Rhowch bedair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd ym Mhentref Newton neu ym maes parcio Castell Candleston.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Notais a Thrwyn Sgêr.
Llwybr: Y Rest, Trwyn Sgêr, Twyni Cynffig, Tŷ Sgêr, Ffynnon Dewi Sant, Llys Notais, Comin Locks a Rest Bay.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 10km (6 milltir). Rhowch dair awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yn Notais, a Maes Parcio Talu ac Arddangos yn Rest Bay.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Daith Gylch Notais.
Llwybr: Lawnt Pentref Notais, Y Rose and Crown, Fferm Tŷ Talbot, Ffynnon Dewi Sant, Coedwig Notais, Pwll y Mwr, Lôn y Mwr, Heol y Gorllewin, Ysgol West Park.
Addasrwydd: Addas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Caniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 4km (dwy filltir a hanner). Rhowch awr a hanner ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio ar y stryd yn Notais.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Lwybr Cymunedol Cwm Ogwr.
Llwybr: Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Trelewis, Pant-yr-awel, Blackmill, Brynmenyn, Sarn, Abercynffig, Wildmill, Pen-y-bont ar Ogwr.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio, cerdded a chadeiriau olwyn.
Hyd: 18km (11 milltir).
Parcio: Mae meysydd parcio ar hyd y llwybr ac maent wedi’u marcio ar y mapiau ar y daflen.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith gylch yr hen ddiwydiannau a’r parciau newydd.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch yr Hen Ddiwydiannau a’r Parciau Newydd.
Llwybr: Tondu, Heol y Ffynnon, Goetre-hen, Betws, Ynysawdre, Tondu.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 9km (pum milltir a hanner). Rhowch ddwy awr a hanner i dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae parcio yng ngorsaf drenau Tondu, Parc Tondu, Gwarchodfa Natur Parc Slip a Pharc Gwledig Bryngarw.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am daith gylch Afon Ogwr a Merthyr.
Taflenni ar gyfer y daith: Lawrlwytho’r daflen ar gyfer taith gylch Afon Ogwr a Merthyr.
Llwybr: Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr, Tafarn y New Bridge, Merthyr Mawr, Castell Ogwr, Afon Ewenni, Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.
Addasrwydd: Anaddas i gadeiriau olwyn/bygis neu blant bach. Ni chaniateir beicwyr/ceffylau.
Hyd: 9km (pum milltir a hanner). Rhowch dair awr ar gyfer cwblhau’r daith.
Parcio: Mae lle parcio yng Ngorsaf Reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr, a ger y Bont Grog ym Merthyr Mawr. Hefyd mae meysydd parcio Talu ac Arddangos yn ardal canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion am Lwybr Cymunedol Tondu i’r Pîl.
Llwybr: Y Pîl, Bocs Signal Cyffordd Cefn, Cwm Ffos, Parc Natur Parc Slip, Tondu.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio, cerdded a chadeiriau olwyn.
Hyd: 10km (7 milltir).
Parcio: Mae meysydd parcio yn y Pîl a Mynydd Cynffig. Hefyd mae meysydd parcio yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Natur Parc Slip, Abercynffig a Thondu.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.
Manylion taith gerdded 1 Cwm Garw.
Taflen ar gyfer y daith gerdded: Ewch i wefan cyngor cymuned Cwm Garw i lawrlwytho taflen ar gyfer taith gerdded 1 Cwm Garw.
Llwybr: Parc Calon Lân, Darren Fawr, Carreg Goffa Craig Barber, Glofa Ffaldau, Hen adfeilion cerrig, Llyn Pontycymer, Sgwâr Pontycymer, hen lefelau mwyngloddio, Cwm Nant Hir, Parc Calon Lân.
Addasrwydd: Cerddwyr yn unig.
Hyd: Tua 11 cilometr neu am ryw bedair awr.
Parcio: Mae lle parcio ar y stryd ym Mlaengarw, a pharcio am ddim ym Mharc Calon Lân.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Mae Llwybr Beicio Cenedlaethol 4 llawn Sustrans yn rhedeg o Lundain drwy Reading, Caerfaddon, Bryste, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Caerfyrddin, Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd a Thyddewi i Abergwaun. Yn y darn lleol yma, mae’n cysylltu hen weithfeydd haearn trawiadol Tondu a Pharc Bedford gyda’i gilydd. Hefyd, mae’n mynd drwy laswelltir a choetir a Gwarchodfa Natur Parc Slip, sydd ag adar rhydio prin, glöynnod byw, mursennod a gweision y neidr. Mae gan Ganolfan Ymwelwyr Ymddiriedolaeth Natur Parc Slip rac beiciau, toiledau a lle i gael dishgled. Mae’r trac hwn yn cael ei gynnal a’i gadw’n dda, does dim traffig arno ac mae’n dawel braf.

Manylion Llwybr Sustrans 4: Parc Slip a Pharc Bedford.
Llwybr: Craig-Las, Blackmill, Cyffordd Brynmenyn, Parc Natur Parc Slip, Cwm Ffos, Parc Bedford, Mynydd Cynffig.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio a cherdded.
Hyd: Pedair cilometr.
Parcio: Maes parcio dolydd ger Mynyd Cynffig.
Trafnidiaeth gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn 870 milltir o hyd i gyd. Dyma’r llwybr cyntaf yn y byd i gynnig llwybr di-dor o amgylch arfordir gwlad i gerddwyr. Yn ein sir ni, mae’n mynd drwy ddwy warchodfa natur genedlaethol arfordirol eithriadol a thref glan môr a chanolfan syrffio Porthcawl. Ar y daith, mae cestyll, eglwysi a phentrefi sydd â chyfoeth o hanes, a harbwr Porthcawl.

Manylion Llwybr Arfordir Cymru ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Llwybr: Merthyr Mawr, Porthcawl, Sgêr, Llwybr Marchogaeth Cynffig.
Addasrwydd: Addas ar gyfer beicio a cherdded. Mae rhai adrannau’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.
Hyd: 11.5 milltir.
Parcio: Mae meysydd parcio ar hyd yr arfordir yng Nghastell Tregantllo, Traeth Newton, canol tref Porthcawl, Rest Bay, a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.
Trafnidiaeth: gyhoeddus: Cynlluniwch eich siwrnai gyfan gyda Traveline Cymru.

Gwneud cais am daflenni

Gallwch wneud cais am gopïau papur o’r taflenni ar gyfer y canlynol:

  • Teithiau cylch Pen-y-bont ar Ogwr
  • Taith Nant Brynglas
  • Taith yr Hen Ddiwydiannau a’r Parciau Newydd
  • Taith Afon Ogwr a Merthyr Mawr

Hefyd, rhowch wybod am broblemau gyda’r llwybrau gan ddefnyddio’r manylion isod, neu gallwch awgrymu teithiau cerdded i ni eu datblygu.

Cyswllt

Adran Hawliau Tramwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642537
Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau, Safle Waterton, Heol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3YP.

Caru Cerdded

Rydym yn trefnu teithiau tywys yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar olygfeydd trawiadol Cymoedd Pen-y-bont ar Ogwr a’n harfordir baner las. Maent yn wych ar gyfer cadw’n heini neu wneud ffrindiau. Hefyd, mae gŵyl gerdded bob blwyddyn ym mis Mehefin. Os hoffech chi gymryd rhan, ewch i dudalen Facebook Caru Cerdded.

Chwilio A i Y