Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Heidiwch dan yr heulwen i ganol eich tref

Mae digonedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau yng nghanolfannau tref Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn i roi gwên ar wyneb y teulu cyfan. Heidiwch i fynychu’r rhain yr haf hwn:

  • A Dog's Trail gyda Snoopy
  • Marchnadoedd awyr agored
  • Gŵyl Fwyd
  • 10k Porthcawl 
  • Sioe Hen Geir

A Dogs Trail with Snoopy

8 Ebrill - 3 Mehefin

Porthcawl

Mae A Dog’s Trail yn llwybr celf arbennig, cyhoeddus a rhad ac am ddim sy’n troedio ei ffordd ar draws de Cymru yn nhymor y gwanwyn 2022. Am 10 wythnos bydd strydoedd y ddinas, Bae Caerdydd a’r parciau yn dod yn gartref i gyfres o gerfluniau Snoopy wedi’u haddurno’n fanwl, a’r cwbl wedi’u dylunio gan artistiaid, dylunwyr a darlunwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol – o artistiaid enwog poblogaidd a sêr y dyfodol. Bydd cerfluniau o Snoopy hefyd yn ymddangos yng Nghaerffili a Phorthcawl.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

28 Mai 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Ffair Bleser – Penwythnos y Jiwbilî Blatinwm

Dydd Iau 2 Mehefin 2022, 10am tan 6pm

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Ffair bleser yng nghanol y dref gyda reidiau, crefftau, stondinau bwyd a diod, a cherddoriaeth!

Picnic o’r Gorffennol - Penwythnos y Jiwbilî Blatinwm

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Gwener 3 Mehefin 2022, 11am tan 5pm

Stondinau bwyd a diod, cerddoriaeth o saith degawd o deyrnasu – o’r 1950au i’r presennol, yn ogystal â reidiau ffair, crefftau, stondinau bwyd a diod, a cherddoriaeth. Beth am ddathlu drwy wisgo fel rhywun o ddegawd o’ch dewis?

Marchnad Porthcawl

3 Mehefin 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

17 Mehefin 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

25 Mehefin 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

1 Gorffennaf 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Porthcawl 10k

3 Gorffennaf 2022

Porthcawl

Bydd 10K Porthcawl gan Healthspan yn cael ei gynnal ar ffyrdd wedi cau, ac yn eich arwain at nifer o atyniadau a mannau glan y môr hyfryd gan gynnwys Bae Rest, Bae Trecco, Bae Coney, canol y dref odidog, Grand Pavillion a Goleudy eiconig Porthcawl.

Sioeau Hen Geir

9 Gorffennaf 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd y sioe geir glasuron flynyddol yn cynnwys cymysgedd o geir clasurol o’r 50au, 60au a’r 70au. Bydd y digwyddiad am ddim hwn i deuluoedd hefyd yn cynnwys adloniant am ddim, a bydd y farchnad stryd fisol a ffair grefftau’r farchnad dan do yn cael eu cynnal yr un diwrnod.

 

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

15 Gorffennaf 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

23 Gorffennaf 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

5 Awst 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 11 Awst 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

19 Awst 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Gŵyl Fwyd Pen-y-bont ar Ogwr

20 Awst 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Gŵyl Caru Cymru

20 a 21 Awst 2022

Canol Tref Porthcawl

 

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

27 Awst 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

2 Medi 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Marchnad Porthcawl

16 Medi 2022

Canol Tref Porthcawl

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Gŵyl Caru Cymru

17 Medi 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Gŵyl Elvis Porthcawl

23 - 25 Medi 2022

Porthcawl

Bydd cefnogwyr Elvis yn dychwelyd i dref glan môr Porthcawl fis Medi ar gyfer dathliad unigryw o'r Brenin. Yn cynnwys ystod eang o ddigwyddiadau gwych gan gynnwys cystadlaethau, gweithredoedd byw a dathliadau Elvis.

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

24 Medi 2022

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Stondinau bwyd artisan lleol, crefftau a rhoddion gan y masnachwyr gorau, yn gwerthu eitemau wedi’u caffael yn lleol, wedi’u creu â llaw a’u cynllunio’n bersonol. Mae hwn yn ddigwyddiad Green Top Events.

Chwilio A i Y