Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithgareddau i deuluoedd yng ngwarchodfa natur Cynffig

Mae’r gweithgareddau hyn yn her hwyliog i’r teulu cyfan. Fel rhan o Brosiect Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr, maent yn helpu plant i archwilio’r awyr agored a datblygu sgiliau dysgu ar yr un pryd.

Gweithgareddau

Ffeithiau Hwyliog i Blant

Dyma rai deunyddiau cyfeillgar i blant ar gyfer plant chwilfrydig am y canlynol:

Mwy am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  • mae’r sir yn 285 km2, sydd yr un maint â 68,171 o gaeau pêl droed
  • ym Merthyr Mawr mae’r twyni tywod uchaf ym Mhrydain
  • mae arfordir y sir yn 18.5km o hyd, sef yr un faint â 1,517 tyrannosaurus rex wedi’u gosod o ben i ben
  • mae 10 rhywogaeth o ystlumod i’w gweld yn rheolaidd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y