Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofod gwyrdd bach arall

Dyma’r manylion ar gyfer ymweld â llawer o’r llecynnau hardd sydd ar gael ar hyd a lled ein cymunedau ni. Mae llwybrau troed, gwyrddni cyfoethog a phrosiectau bywyd gwyllt ar gyfer cymryd rhan ynddynt.

Caeau Aber

Caeau Aber
Cyfeiriad: Caeau Aber, Nant-y-moel, Pen-y-bont ar Ogwr,

Ar hyn o bryd, mae dau gae pêl droed yma, a cherflun derw ‘Ceidwad y Caeau’.

Parc Lles Maesteg

Parc Lles Maesteg
Cyfeiriad: Heol Tŷ Gwyn, Maesteg, CF34 3PN.

Mae Parc Lles Maesteg yn ardal sy’n oddeutu naw pwynt pedwar hectar o Barcdir ffurfiol. Yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’n cynnwys caeau rygbi, lawntiau bowlio, cyrtiau tennis, gwelyau ffurfiol a llwybrau gyda choed y naill ochr iddynt. Mae gŵyl leol yn cael ei chynnal yn y Parc bob haf.

Mae nodweddion mwy newydd y Parc yn cynnwys pyllau bywyd gwyllt, gwterydd, llwybrau a phont droed. Mae’r gwaith hwn wedi cael ei wneud gyda Chyfeillion Parc Lles Maesteg. Maent wedi arwain at sicrhau Dyfarniad Baner Werdd Cenedlaethol i’r Parc yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Parc Calon

Trawsysgrif o fideo Parc Calon.

Parc Calon
Cyfeiriad: Stryd Gwendoline, Blaengarw, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 8AU.

Mae’r Parc yma wedi cael ei greu o hen waith glo sydd wedi’i adfer. Mae’n cynnwys coetir a llwybrau troed sy’n arwain drwy’r mynyddoedd. Mae ganddo lawer o gerfluniau hefyd.

Y Bont Drochi

Trawsysgrif o fideo’r Bont Drochi.

Y Bont Drochi
Cyfeiriad: Heol New Inn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 0LR.

Mae’r bont hon yn dyddio o’r bymthegfed ganrif. Mae Afon Ogwr yn llifo o dan yr adeilad rhestredig gradd dau yma ac roedd ffermwyr yn arfer trochi eu defaid ynddi drwy eu harwain drwy’r ddau dwll. Mae i’w gweld hanner ffordd rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Mawr.

Llynnoedd Diffeithwch

Llynnoedd Diffeithwch
Cyfeiriad: A4106, Porthcawl, CF36 5DU.

Mae’r Parc yn rhyw naw hectar o Barcdir dymunol sy’n eiddo i ni. Mae’n cynnwys sawl cynefin lled-naturiol o amgylch llyn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer pysgota a hamdden yn gyffredinol.

Mae coetir lled-naturiol llydanddail wedi cael ei sefydlu ar ynysoedd y llyn gyda llwyni o amgylch yr ymylon a phlanhigfa o goetir ar hyd ei lannau. Mae’r rhan fwyaf o’r coed yn goed helyg, gwerni a cheirios, ond hefyd rhywogaethau o ysgaw, llwyfenni Lloegr a drain, yn ogystal â masarn bach. Mae ardaloedd o laswellt dymunol a glaswellt wedi’i wella yn bresennol o amgylch y prif safle hefyd. Yn y gogledd orllewin, mae cae ar wahân o laswelltir niwtral gwlyb, wedi’i led-wella, gyda choed helyg, cynffon y gath, gellesg y gerddi, mintys y dŵr ac erwain.

Drwy weithio gyda sawl sefydliad a grŵp defnyddwyr lleol, fel y gymdeithas rhandiroedd leol, mae’r Parc wedi ennill statws Baner Werdd ers blynyddoedd lawer.

Chwilio A i Y