Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay

Arwydd Ysgol Syrffio Porthcawl a’r adeilad, gyda byrddau syrffio yn y ffenest a phobl yn mynd heibio

Ewch ati i feistroli chwaraeon dŵr gyda gwersi arbenigol yn Rest Bay. Mae’r ganolfan yn cynnig llogi byrddau syrffio a dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn yn Ysgol Syrffio lwyddiannus Porthcawl, yn ogystal â hyfforddiant rhwyf-fyrddio ar eich traed. Hefyd gallwch astudio i fod yn achubwr bywyd neu hyfforddwr syrffio yma.

Mae’n lleoliad da iawn i ddysgu ynddo. Mae’r ganolfan yn edrych dros ddyfroedd hardd a glân Rest Bay, traeth baner las, ac mae Porthcawl yn un o’r cyrchfannau syrffio sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain. Efallai mai’r rheswm am hyn yw ei fod yn lleoliad hwylus dair awr o Lundain. Mae hynny’n golygu mai dyma’r cyrchfan chwaraeon dŵr agosaf a mwyaf cyson i brifddinas y DU, ac mae lai nag awr o Gaerdydd. Yn wir, y ganolfan fodern yma yw cartref Clwb Syrffio Arfordir Cymru.

Gweithgareddau eraill ar y traeth

Mae llawer mwy o bethau diddorol i’w gweld a’u gwneud yma. Mae teithiau beicio ar gael i lefydd o ddiddordeb yn ardal Porthcawl a Newton, yn ogystal â thaith yn seiliedig ar gewri twyni Cynffig. Mae cyrsiau ar gyfer addysg amgylcheddol a deall cefnforoedd, a dysgu awyr agored. Hefyd, os ydych chi’n awyddus i helpu’r amgylchedd, mae’r ganolfan yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau glanhau traethau.

Gall teuluoedd sy'n ymweld â Rest Bay archebu gwersi i deuluoedd ymlaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdai dosbarth grŵp o Archwilio Pyllau Creigiog i grefftau Traeth, gyda phob un ar gael i'w harchebu ymlaen llaw drwy Beach Academy Wales.

Mae Beach Academy Wales hefyd yn trefnu digwyddiadau tymhorol drwy gydol y flwyddyn ar gyfer y teulu cyfan sy'n dathlu dyddiau bywyd gwyllt morol cenedlaethol, yn helpu'r amgylchedd gyda glanhau traethau ac yn cael hwyl gyda chystadlaethau ar y traeth fel Dynion Eira Tywod!

Cyfleusterau:

 • storfa beiciau pob tywydd
 • caffi/bistro
 • ciwbyclau newid
 • cawodydd allanol
 • ystafell digwyddiadau
 • ciosg hufen iâ a phaned
 • loceri diogel ar gyfer offer
 • toiledau
 • gwybodaeth i dwristiaid

Olwynion i’w llogi o’r ganolfan:

 • cadeiriau olwyn traeth
 • beiciau ‘California cruiser’
 • e-feiciau
 • beiciau olwynion trwchus
 • beiciau mynydd

Lleoliad:

Canolfan Chwaraeon Dŵr

Rest Bay a’r Caffi/Bistro
Cyfeiriad: Rest Bay, Porthcawl, CF36 3UP.

Cyswllt

Twristiaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyllid yr UE

Cafwyd cyfraniad o £1.5m o gyllid yr UE i wneud y ganolfan hon yn bosib. Hefyd dewiswyd y prosiect gan Raglen Cyrchfannau Denu Twristiaid Llywodraeth Cymru, rhaglen gwerth £61.9m a lansiwyd gan Croeso Cymru. Nod y rhaglen hon yw creu tri ar ddeg o gyrchfannau twristaidd y mae’n rhaid eu gweld gyda chyfanswm o £27.7m o gyllid yr UE.

Chwilio A i Y