Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau tacsis

Cyngor ar gyfer adroddiadau meddygol yn ystod y pandemig

Oherwydd yr anhawster presennol gyda chael adroddiadau meddygol, mae trefniadau newydd yn eu lle, ac maent i’w gweld yn y daflen wybodaeth uchod.

Cyngor cyffredinol i yrwyr tacsis a cherbydau llogi yn ystod y pandemig

Fe’ch argymhellir i gyflwyno ceisiadau adnewyddu chwech i wyth wythnos o leiaf cyn y dyddiad dod i ben.

Adnewyddu eich trwydded fel gyrrwr tacsi

Anfonwch ffurflenni wedi’u llenwi i’r manylion isod.

Gwneud cais am drwyddedau cerbyd

Amodau trwydded Cerbydau Hacni

Amodau trwydded cerbydau hurio preifat

Rhestr o Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cyfeiriad ar gyfer ffurflenni

Cyswllt:

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y