Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau tacsis

Ceisiadau am drwyddedau gyrru yn ystod y pandemig

Ar hyn o bryd, dim ond adnewyddiadau sy’n cael eu prosesu. Am fwy o wybodaeth a’r broses o adnewyddu yn ystod y pandemig, lawrlwythwch y daflen wybodaeth uchod.

Cyngor ar gyfer adroddiadau meddygol yn ystod y pandemig

Oherwydd yr anhawster presennol gyda chael adroddiadau meddygol, mae trefniadau newydd yn eu lle, ac maent i’w gweld yn y daflen wybodaeth uchod.

Cyngor cyffredinol i yrwyr tacsis a cherbydau llogi yn ystod y pandemig

Fe’ch argymhellir i gyflwyno ceisiadau adnewyddu chwech i wyth wythnos o leiaf cyn y dyddiad dod i ben.

Adnewyddu eich trwydded fel gyrrwr tacsi

Anfonwch ffurflenni wedi’u llenwi i’r manylion isod.

Gwneud cais am drwyddedau cerbyd

Amodau trwydded Cerbydau Hacni

Amodau trwydded cerbydau hurio preifat

Cyfeiriad ar gyfer ffurflenni

Cyswllt:

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Rhestr o Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Chwilio A i Y