Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau tacsis

Oherwydd yr anhawster presennol gyda chael adroddiadau meddygol, mae trefniadau newydd yn eu lle, ac maent i’w gweld yn y daflen wybodaeth uchod.

 

Gwneud cais am drwyddedau cerbyd

Cyswllt

Adran Drwyddedu
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y