Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau tacsis

Proses cyflwyno cais am drwydded gyrru tacsis

Rhaid cyflwyno cais am drwydded gyrru tacsis newydd neu am adnewyddu trwydded gyrru tacsis yn uniongyrchol. Bydd y pecyn cais neu’r llythyr adnewyddu’n egluro pa ddogfennau y mae'n ofynnol i chi ddod gyda chi. Byddwn yn gwneud copi o’r dogfennau gwreiddiol ac yn eu dychwelyd i chi ar y diwrnod.

Fe’ch argymhellir i gyflwyno ceisiadau adnewyddu chwech i wyth wythnos o leiaf cyn y dyddiad dod i ben.

Er mwyn gwneud apwyntiad i gyflwyno eich cais neu i gael help, ffoniwch 01656 643643.

Gwneud cais am drwydded gyrru tacsi

Mae dwy ran i gael trwydded gyrrwr tacsi:

  1. Cyflwynwch eich ffurflenni wyneb yn wyneb.
  2. Llwyddo mewn prawf gwybodaeth.

I ddechrau, lawrlwythwch y ffurflen gais o ran gyntaf y bocs sy’n ehangu isod a’i llenwi. Hefyd, defnyddiwch gyngor y ddogfen gyfarwyddyd. I gyflwyno eich ffurflenni, rhaid i chi wneud apwyntiad ar gyfer gwneud hynny wyneb yn wyneb gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar y dudalen yma. Hefyd bydd rhaid i chi lawrlwytho’r dystysgrif feddygol a mynd â hi i’ch meddyg teulu i’w llenwi. Rydych chi’n gyfrifol am dalu unrhyw ffioedd cysylltiedig â’r dystysgrif feddygol.

Pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflenni, byddwch yn cael y dyddiad nesaf sydd ar gael ar gyfer y prawf gwybodaeth. Byddwch yn cael cyngor am y prawf a hefyd dylech astudio’r dogfennau yn ail ran y bocs sy’n ehangu isod.

Byddwch yn cael adborth gyda’ch canlyniad ac, os oes angen, yn dysgu sut i ailsefyll.

Adnewyddu eich trwydded fel gyrrwr tacsi

Anfonwch ffurflenni wedi’u llenwi i’r manylion isod.

Gwneud cais am drwyddedau cerbyd

Amodau trwydded Cerbydau Hacni

Amodau trwydded cerbydau hurio preifat

Cyfeiriad ar gyfer ffurflenni

Cyswllt:

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Rhestr o Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Chwilio A i Y