Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwydded betrolewm

Bydd awdurdodau trwyddedu petrolewm lleol yn rhoi trwyddedau i storio cyfansymiau mawr o betrol, neu i'w werthu a'i roi i danc tanwydd cerbyd.

Ar gyfer ardaloedd yn Llundain neu sir fetropolitan, dylech wneud cais i’r awdurdod tân ac achub lleol. Ym mhob achos arall, dylech wneud cais i’r cyngor sir lleol neu’r cyngor bwrdeistref sirol.

Bydd angen talu ffioedd. Efallai y bydd amodau’n ynghlwm wrth drwyddedau.

Nid yw’r gyfraith yn nodi unrhyw feini prawf cymhwyster.

Nid yw’r gyfraith yn disgrifio’r broses arfarnu.

Mae er budd y cyhoedd bod awdurdodau yn prosesu ceisiadau cyn eu caniatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod perthnasol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â’r awdurdod. Gallwch wneud hyn ar-lein os gwnaethoch gais drwy’r UK Welcomes Service, neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

E: licensing@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 643643

Adran Drwyddedu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.
Os ydyn ni’n gwrthod cais, gallwch apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol.

E: licensing@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 643643

Adran Drwyddedu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

E: licensing@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 643643

Adran Drwyddedu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Wrth gwyno, cysylltwch yn y lle cyntaf â’r masnachwr eich hun, ac yn ddelfrydol drwy lythyr gyda phrawf danfon. Os nad yw hynny’n gweithio ac rydych yn y DU, gall Llinell Gymorth Cyngor ar Bopeth i Ddefnyddwyr eich helpu. Y tu allan i’r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU.

Nid oes unrhyw iawn arall ar gael.

Chwilio A i Y