Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwynion am dacsis

Cyflwynwch gŵyn am wasanaethau tacsi trwy ddilyn y camau hyn:

  1. Nodwch rif bathodyn y gyrrwr neu’r rhif ar ddrws teithiwr y cerbyd. Mae’r rhif hefyd ar y plat trwydded cefn.
  2. Os yw’n bosibl, nodwch rif cofrestru’r cerbyd.
  3. Nodwch amser a dyddiad y siwrne.
  4. Nodwch y cwmni tacsi.
  5. Nodwch y lleoliad.
  6. Cofiwch gymaint ag y gallwch am fath, lliw a nodweddion unigryw’r cerbyd.
  7. Adroddwch y digwyddiad wrthym gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen hon.

Cyswllt

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Iau, 8:30am tan 5:00pm.
Dydd Gwener, 8:30am tan 4:30pm.

Chwilio A i Y