Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru Anifeiliaid sy’n PerfformioI arddangos, defnyddio neu hyfforddi anifeiliaid sy’n perfformio yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, dylech gofrestru â’ch awdurdod lleol. Mae’n rhaid i geisiadau ddisgrifio’r anifeiliaid a’r perfformiad a gynigir. Mae ffi’n berthnasol.

Nid oes meini prawf yn ôl y gyfraith.

Nid oes meini prawf yn ôl y gyfraith.

Mae hi er budd y cyhoedd i’r awdurdodau brosesu ceisiadau cyn eu cyflwyno. Os nad ydych chi wedi clywed gan yr awdurdod perthnasol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch. Gallwch chi wneud hyn trwy Gwasanaeth Croesawu DU, neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Yn gyntaf, cysylltwch â ni i wneud cais trwy’r manylion isod.

Yn gyntaf, cysylltwch â ni i wneud cais trwy’r manylion isod:

E: licensing@bridgend.gov.uk
Ff: 01656 643643

Adran Drwyddedu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Wrth wneud cŵyn, cysylltwch â’r masnachwr eich hun, trwy lythyru yn ddelfrydol, gyda phrawf danfon. Os nad ydy hynny’n gweithio ac rydych chi yn y DU, gall Llinell Gymorth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth helpu. Y tu allan i’r DU, cysylltwch â’r Ganolfan Cwsmeriaid y DU yn Ewrop.

Gall swyddog yr heddlu neu swyddog yr awdurdod lleol wneud cŵyn i’r llys ynadon lleol os ydynt yn teimlo bod anifail wedi ei drin yn annheg.

Chwilio A i Y