Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefnu digwyddiad

Mae gennym Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus ac rydym wedi sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau penodol sy’n cynnig cyngor arbenigol. Mae’r ESAG yn ystyried gofynion digwyddiadau cyhoeddus ar raddfa fawr lle mae disgwyl i fwy na 500 o bobl fod yn bresennol. Hefyd efallai y bydd digwyddiadau llai angen cymorth yr ESAG, gan ddibynnu ar y digwyddiad. Nid yw’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) yn gorff sy’n gwneud penderfyniadau, ac ni all y grŵp atal digwyddiad rhag cael ei gynnal. Ei rôl yw rhoi cyngor ac arweiniad i drefnwyr ar agweddau cysylltiedig â diogelwch ar y digwyddiad maent yn ei gynllunio.

Gofynnir i drefnwyr digwyddiadau lenwi a dychwelyd Ffurflen Hysbysu am Ddigwyddiad i events@bridgend.gov.uk i’w hystyried gan ESAG.

Bydd adnoddau ar gyfer cefnogi digwyddiadau’n cael eu neilltuo gan ymgynghori â phartneriaid o’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau. Y rheswm dros hyn yw er mwyn sicrhau cyflwyno digwyddiadau’n ddiogel yn y fwrdeistref sirol. Bydd cyfleoedd i ddenu digwyddiadau newydd a gaiff effaith economaidd yn cael eu hystyried fesul achos.

Y pecyn adnoddau ar gyfer digwyddiadau

Y pecyn adnoddau yw’r adnodd cyntaf i drefnwyr digwyddiadau, i gael yr wybodaeth y mae arnynt ei hangen am gynllunio pob math o ddigwyddiadau. Mae’n cynnwys y canlynol:

  • canllaw 40 tudalen
  • gwefan
  • cyfres o dempledi ar gyfer adroddiadau a chynlluniau
  • gwybodaeth berthnasol arall y gellir ei lawrlwytho

Chwilio A i Y