Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

Ceisiadau am stondinau

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

Cysylltu

Adran Masnach

Watts a Morgan
Ffôn: 01656 644288 (3)
Cyfeiriad: 1 Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BX.
Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9am hyd at 5:30pm
Dydd Sadwrn: 9am hyd at 4pm

Hanes y Farchnad

Mae Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr mewn lleoliad rhagorol yn ardal adwerthu Pen-y-bont ar Ogwr. Mae yng Nghanolfan Siopa Rhiw drws nesaf i Stryd Caroline, Stryd Nolton a Stryd y Frenhines. Mae mynediad i gerbydau ar Stryd y Frenhines gyda seler ar y llawr gwaelod is i dderbyn nwyddau.

Dyma rai ffeithiau diddorol am hanes maith y farchnad dan do.

Pasio Deddf Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr i symud marchnadoedd da byw a marchnadoedd eraill oddi ar y strydoedd o amgylch neuadd y dref.

Neuadd newydd y farchnad yn agor ar Ddiwrnod y Fonesig. Caiff ei hadeiladu gan Iarll Dunraven neu ei gyndadau ar safle’r hen Gyrtiau Tennis, a ddaeth wedyn yn Westy Tennis Court ar Stryd Caroline. Emmaus yw hwn nawr.

Agor neuadd y farchnad newydd dan do i gymryd lle “Neuadd Farchnad Newydd’ 1837.

Cynhelir eisteddfod fawreddog yn neuadd y farchnad ar Ddydd San Steffan.

Cyngor Rhanbarth Trefol Pen-y-bont ar Ogwr yn prynu neuadd y farchnad gan Dunraven Estates Cyf.

Neuadd y farchnad ar Stryd Caroline yn cau a’r stondinwyr olaf yn gadael ddiwedd mis Mai 1972. Dymchwel y neuadd ym mis Mehefin 1972 a’r farchnad newydd yn agor yn ei lleoliad presennol ddydd Llun 15 Mai 1972.

Ar 1 Mawrth 1996, ailosod cloch y farchnad, sy’n 130 o flynyddoedd oed, yn ôl yn ei lle. Roedd y gloch wedi bod yn gorwedd mewn canolfan gan y cyngor ers dymchwel yr hen farchnad yn 1972.

Lleoliad

Rhif Ffacs: 01656 768279.

Gwybodaeth gyffredinol

Gwybodaeth am fasnachu ym Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr.
Nifer y stondinau: 37.
Maint y stondinau: Amrywiol.
Cyson ac achlysurol: Caniateir.
Ffi gwasanaethu: Nac oes.
Gwasanaeth casglu sbwriel: Oes.
Faniau dosbarthu: Mae baeau llwytho yn y seler ar gyfer llwytho a dadlwytho yn unig.

Cynllun a phreswylwyr y farchnad

Mae'r cynllun y farchnad ar gael ar gais.

Gwybodaeth am berchnogion y stondin au ym Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr.
Stondin Enw'r stondin Busnes/gwasanaeth
Stondin 1. C Kendall and Daughters. Melysion a thybaco.
Stondin 2 i 3. Peter Woods and Sons. Cigydd.
Stondin 4. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondinau 5. Hair by Michael. Trin gwallt a thyllu clustiau.
Stondin 6. Gwag. Edrychwch ar fanylion stondin 6. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 7. Phone Xcellence. Atgyweirio ac ategolion ffonau symudol.
Stondin 8. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stonin 9. 925 Market Café. Caffi.
Stondinau 10, 11 a 24. The Rhiw Teapot Café. Caffi.
Stondin 12. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 13. Nips and Tucks. Dillad ac addasiadau teiliwr.
Stondin 14. Thai Take Away. Bwyd parod Thai i fynd.
Stondin 15. Bakestones. Bara a chacennau ffres.
Stondin 16. Masfina Jewellery. Gemwaith arian Mecsicanaidd.
Stondin 17 a 18. The Snack Shack. Bwyd a diodydd parod i fynd.
Stondin 19. The Deli on the Counter. Danteithfa.
Stondin 20. Salad Bar. Salads ffres, tatws pob.
Stondin 21. Fruit Fayre. Ffrwythau a llysiau.
Stondin 22A. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 22B. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 22C. Cookmate. Offer coginio/gwneud cacennau, bragu cartref ac addurniadau.
Stondin 23. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 25. Coach Holiday Shop. Asiantau teithio.
Stondin 26. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 27. Bridgend Bookshop and Electrical. Llyfrau ail law a nwyddau trydan.
Stondin 28. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondinau 29 a 30. Gwag. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 31. Sandra's Jewellers. Clociau, oriawrau, atgyweirio, gwasanaethau ac anrhegion.
Stondinau 32 a 35. Hellen Nails. Bar ewinedd.
Stondin 33. Gwag. Edrychwch ar fanylion stondin 33. Cysylltwch â Giles Parker am fwy o wybodaeth.
Stondin 34. Info Tech. Caledwedd cyfrifiadurol a gwasanaeth atgywierio.
Stondin 36. Gwag. Cynnig wedi'i gyflwyno.
Ffôn: 01656 659154
Cyfeiriad: Canolfan Siopa Rhiw, Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3BL.
Oriau agor:
Llun, Mawrth, Iau, Gwener, Sadwrn 9am tan 5pm.
Mercher 9am tan 4.30pm.

Rhif Ffôn y Gwasanaethau Eiddo: 01656 642700.

Chwilio A i Y