Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Marchnad Maesteg

Lleoliad

Ffôn: 01656 736521
Cyfeiriad: Sgwâr Marchnad Maesteg, Maesteg, CF34 9BL.
Oriau agor:
Llun i Sadwrn 9am i 5pm

Gwneud cais am stondin neu uned

Mae ein nodiadau cyfarwyddyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi fod yn fasnachwr llwyddiannus yn ein marchnad. Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

Cyswllt

Gwasanaethau Eiddo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642700
Cyfeiriad: Ravens Court, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Rhif Ffacs: 01656 642432.

Gwneud cais am stondin achlysurol

Rydym yn ystyried ceisiadau gan arddangoswyr neu grefftwyr sydd â diddordeb mewn cyfraddau dydd. Gallwch fasnachu’n achlysurol ac mae’r prisiau’n dechrau o £10 y bwrdd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Stondinau ar gael ac unedau i’w gosod

Sgwâr y Farchnad:
Uned 10
Uned 12
Uned 14

Stondinau a masnachwyr presennol

Preswylwyr marchnad Maesteg.
Sgwâr y Farchnad Busnes/gwasanaeth
Andrews Garner. Cigydd.
The Card Shop. Gwerthu anrhegion dathlu.
Cwchi Mamas. Caffi.
Michael's. Trin gwallt.
Maesteg Knitting Crafts. Cyflenwadau gwau a chreft.
Carmarthenshire Dairy Produce. Cigoedd oer a phasteiod.
Maesteg Animal Welfare Society (MAWS). Llyfrau ail law.
Valley Gold Jewellery Repair Shop. Torri allweddi ac atgyweirio gemwaith.
Debbies Deli. Cigoedd oer a phasteiod.
Vape Shop. E-sigarennau.

Digwyddiadau i ddod

Mwy o wybodaeth am y dref a digwyddiadau i ddod ar wefan neuadd y dref Maesteg.

Hanes byr am farchnad Maesteg

Neuadd y dref Maesteg yn agor. Y farchnad wedi’i lleoli yn y seler ac yn aros yn y lleoliad hwnnw am 137 o flynyddoedd. Yn y diwedd, mae’r neuadd yn cael ei ddynodi’n adeilad rhestredig gradd II.

Marchnad awyr agored newydd yn agor. Mae’r angen am waith atgyweirio helaeth ar yr adeilad Fictoraidd carreg yn sbarduno’r newid yma a chaiff neuadd y dref ei throi’n ganolfan ddiwylliannol.

Chwilio A i Y