Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y lluosydd ardrethi busnes

Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r lluosydd ardrethi’n flynyddol, ac mae’r un fath ledled Cymru.

Y lluosydd ar gyfer 2019/20 yw 52.6c.

I gael gwybod faint fyddwch yn ei dalu am flwyddyn lawn, lluoswch eich gwerth trethadwy gyda’r lluosydd.

Chwilio A i Y