Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhyddhad elusennol a dewisol

Gall elusennau hawlio rhyddhad ardrethi ar unrhyw eiddo annomestig a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n rhannol at ddibenion elusennol. Rhoddir rhyddhad ar gyfradd o 80% o’r bil ardrethi. Mae gan awdurdodau bilio ddisgresiwn i ddileu’r 20% sy’n weddill ar fil yr elusen yn llawn neu’n rhannol ar gyfer eiddo o’r fath. Hefyd, gallant roi rhyddhad ar gyfer eiddo a ddefnyddir gan sefydliadau dielw. Ffurflenni ar gyfer rhyddhad ardrethi ar gael yma, neu drwy gysylltu â’r Adran Drethiant.

Cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643. Dewiswch opsiwn tri.
Cyfnewid testun: Rhowch 18001 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun i Iau: 8:30am tan 5pm.
Gwener: 8:30am tan 4:30pm.

Croesewir galwadau yn y Gymraeg.

Chwilio A i Y