Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhyddhad ardrethi’r stryd fawr a manwerthu

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig rhyddhad ardrethi ar gyfer eiddo stryd fawr a manwerthu. Rhaid i bob eiddo fod â gwerth trethadwy o £50,000 neu lai, a dylai’r eiddo fodloni rhai meini prawf ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Mae’r gostyngiad hyd at £2,500.

Mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael yn nogfen canllawiau Llywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y