Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfrifiad ardrethi busnes

Treth flynyddol, leol yw ardrethi busnes. Mae talwyr ardrethi a pherchnogion pob eiddo annomestig a busnes yn talu ardrethi busnes, ac mae enghreifftiau o eiddo atebol yn cynnwys siopau, swyddfeydd, tafarnau, warysau a ffatrïoedd.

Eiddo cyfansawdd

Mae gan rai safleoedd ddibenion domestig ac annomestig. Un enghraifft yw tafarn â fflat uwchben. Yn yr achosion hynny, mae ardrethi busnes yn daladwy ar y rhan annomestig, ac mae’r dreth gyngor yn daladwy ar y rhan ddomestig. Eiddo cyfansawdd yw’r term ar gyfer safle o’r fath.

Sut caiff y dreth ei chyfrifo

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) yn pennu gwerth ardrethol pob eiddo busnes. Defnyddir meini prawf amrywiol megis gwerth trethol yr eiddo ar 1 Ebrill 2015 ac mae Llywodraeth Cymru’n pennu lluosydd yn flynyddol. Mae’r ddau ffigur yn penderfynu’r ardrethi sy’n daladwy.

Y lluosydd ar gyfer 2019/20 yw 0.526.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn casglu ardrethi busnes ar gyfer Llywodraeth Cymru. Caiff yr ardrethi eu hailddosbarthu i awdurdodau lleol Cymru er mwyn iddyn nhw dalu am wasanaethau.

Cyswllt

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid testun: Rhowch 18001 cyn unrhyw un o'r rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Iau: 8:30am tan 5pm.
Dydd Gwener: 8:30am tan 4:30pm.

SMS: 07581 157014 (i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Chwilio A i Y