Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Ffacs: 01656 668126
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk

Oriau agor
O ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 5:30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Ffurflen cyflwyno digwyddiad

Rydym yn croesawu gwybodaeth newydd am ddigwyddiadau i'w rhoi yn y Digwyddiadur ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd wedyn yn cael ei hasesu i weld a oes lle iddi ac a yw'n addas. Os ydych yn drefnydd lleol sy'n dymuno i'w ddigwyddiad gael ei gynnwys, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Ceisiwch roi cymaint o wybodaeth â phosib. Dim ond manylion cyhoeddus fydd yn cael eu cyhoeddi; gofynnir am fanylion personol i wirio'r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen. Sicrhewch eich bod yn rhoi rhif ffôn ar gyfer y cyhoedd os gwelwch yn dda er mwyn i aelodau o'r cyhoedd allu cael mwy o wybodaeth am eich digwyddiad neu weithgaredd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os byddwch yn dymuno newid manylion wedi i chi gyflwyno'r ffurflen hon, cysylltwch â'r Tîm Marchnata Corfforaethol os gwelwch yn dda, ar: 01656 642685 neu drwy anfon neges e-bost i'r cyfeiriad canlynol: arts@bridgend.gov.uk

Event Details
Manylion cyswllt ar gyfer y cyhoedd
Manylion trefnydd y digwyddiad

Dilysiad: Captcha