Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643<
Ffacs: 01656 668126
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk

Oriau agor
O ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 5.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Briffiau Datblygu / Canllawiau Dylunio /

Canllawiau Cynllunio Atodol

Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont

Brîff Datblygu Broadlands

Brîff Datblygu Seidins Coety

Brîff Datblygu Canolfannau Dydd

Brîff Datblygu Fferm Maendy

Brîff Datblygu Parc Derwen

Briff Datblygu Ysgol Bryn Castell

Canllawiau Cynllunio Glan y Dwr Porthcawl 2007

Canllawiau Dylunio 1 – Anheddau ac Adeiladau Domestig eu Maint

Canllawiau Cynllunio Atodol 2 – Estyniadau Tai

Canllawiau Dylunio 3 – Blaenau Siopau

Canllawiau Dylunio 4 – Addasu Adeiladau Fferm

Canllawiau Dylunio 5 – Mannau Agored Cyhoeddus

Canllawiau Cynllunio Atodol 7 – Coed a Datblygu

Canllawiau Cynllunio Atodol 8 – Datblygiadau Preswyl

Canllawiau Cynllunio Atodol 12 – Datblygiadau Niwtral o Safbwynt yr Amgylchedd

Canllawiau Cynllunio Atodol 13 – Tai Fforddiadwy

Canllawiau Cynllunio Atodol 14 – Siopau Cludfwyd Poeth

Canllawiau Cynllunio Atodol 15 – Cyfleusterau Cymunedol a Datblygiadau Preswyl

Canllawiau Cynllunio Atodol 16 - Cyfleusterau Addysgol a Datblygiad Preswyl CCA

Canllawiau Cynllunio Atodol 17 – Safonau Parcio: Cyfrol 1

Canllawiau Cynllunio Atodol 17 – Safonau Parcio: Cyfrol 2

Yn leol