Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643<
Ffacs: 01656 668126
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk

Oriau agor
O ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 5.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cymraeg

Croeso i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn gweithio tuag at ychwanegu mwy o gynnwys Cymraeg at y wefan ac mae gennym nifer o ddogfennau sydd wedi cael eu cyhoeddi yn Gymraeg.

Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Mae Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor yn cynnig gwasanaeth dwyieithog, y gellir cael mynediad ato naill ai dros y ffôn neu drwy alw yn y Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel.

Gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gydag ymholiadau a sylwadau gan ddefnyddio’r manylion isod:

Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Ffôn: (01656) 643643 – nodwch eich bod yn dymuno trafod yn Gymraeg os gwelwch yn dda
Ffacs: (01656) 668126
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk

Gwybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg

Mae nifer o dudalennau wedi’u cyfieithu mewn gwahanol rannau o’r wefan hon a gellir cael mynediad atynt trwy ddilyn y dolenni isod:

Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mwy o wybodaeth am ymrwymiad y Cyngor i’r Gymraeg, gan gynnwys datblygiadau dros y blynyddoedd nesaf, i’w cael isod:

Hysbyseb ar gyfer gwasanaethau Cymraeg y Cyngor

Yn leol

Dolenni Allanol