Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Halo

Hamdden

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach yn gweithio mewn partneriaeth â Halo Leisure a fydd yn gyfrifol am gyflwyno’r gwasanaethau ac adnoddau sydd ar gael yn y canolfannau hamdden a phyllau nofio y mae’r cyngor yn berchen arnynt.    

Canolfannau a manylion cyswllt:

  • Canolfan Gweithgareddau Pen-y-bont: 0300 012 1223 (dewis 1)
  • Canolfan Hamdden Cwm Garw: 0300 012 1223 (dewis 2)
  • Canolfan Chwaraeon Maesteg: 0300 012 1223 (dewis 3)
  • Pwll Nofio Maesteg: 0300 012 1223 (dewis 4)
  • Canolfan Bywyd Bro Ogwr: 0300 012 1223 (dewis 5)
  • Pwll Nofio Pencoed: 0300 012 1223 (dewis 6)
  • Pwll Nofio Y Pîl: 0300 012 1223 (dewis 7)
  • Pwll a Chanofan Ffitrwydd Ynysawdre: 0300 012 1223 (dewis 8)I gael  mwy o wybodaeth am yr adnoddau, y gwasanaethau, aelodaeth ac i gael gwybod beth sydd yn digwydd yn eich canolfan leol chi, ewch i:  www.haloleisure.org.uk
    
Gweithio mewn partneriaeth ar ran pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 29/10/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud