Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

UCAN Play - Drama ar gyfer plant a phobl ifanc ddall a gyda nam ar y golwg

Lleoliad:
Eglwys y Bedyddwyr Hope, Station Hill, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA
Dyddiad:
02/08/17
Amser:
4.30pm - 6pm
Disgrifiad:

Gweithdai drama bob dydd Mercher ar gyfer plant a phobl ifanc 6 oed a hŷn sy’n ddall neu â nam ar y golwg. Cyflwynir y gweithdai gan gynyrchiadau UCAN ac mae’r grŵp wedi’i sefydlu ers 18 mis. Mae croeso i aelodau newydd gyda brodyr a chwiorydd/ffrindiau ac mae croeso i rieni aros am de/coffi ac i sgwrsio gyda rhieni eraill. 

Mynediad:
Am ddim
Archebu rhif ffôn:
07907281455
Gwefan:
www.ucanproductions.org
E-bost:
alys@ucanproductions.org
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud