Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Gwasanaeth coffa’r Nadolig ym Mhencoed

Lleoliad:
Nghapel Salem, Heol Llangrallo
Dyddiad:
08/12/17 - 08/12/17
Amser:
7:00yh
Disgrifiad:

Mewn digwyddiad a drefnir gan Wasanaeth Angladdau Mel a Ron Watkins, bydd Côr Meibion y Bont-faen yn perfformio mewn Gwasanaeth Coffa’r Nadolig ar gyfer y bobl hynny sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y flwyddyn. Cynhelir y gwasanaeth yng Nghapel Salem, Heol Llangrallo am 7pm.

Mynediad:
Am ddim
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud