Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Gadewch i ni eich Diddanu

Lleoliad:
Clwb Rygbi Maesteg
Dyddiad:
17/02/18 - 17/02/18
Amser:
7:00yh
Disgrifiad:

Ymunwch â’r Côr Meibion am noson o adloniant, a fydd yn cynnwys bingo, cwis a bwffe. Mae tocynnau ar gael yn Swyddfeydd y Cyngor ym Maesteg ac yng Nghlwb Rygbi Maesteg. Dewch i helpu i godi arian i’r elusennau a gefnogir gan Faer Maesteg, sef: Diabetes UK Cymru ac Uned Adsefydlu Cymunedol Cefn yr Afan

Mynediad:
£8
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud