Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Ffair Nadolig Pencoed

Lleoliad:
Neuadd Chwaraeon Coleg Pencoed
Dyddiad:
03/12/17 - 03/12/17
Amser:
11:00yb - 2:00yh
Disgrifiad:

Ho Ho Ho! Mae Siôn Corn yn dod i Bencoed! Mae’r digwyddiad hwn am ddim felly cadwch eich lle i weld Siôn Corn (manylion cyswllt i’w gweld isod).

Ond mae mwy i’w wneud! Bydd pwll peli* a chwarae meddal* ar gael, yn ogystal â llawer mwy o weithgareddau i ddiddanu’r plant bach.

Bydd dewis o stondinau crefftau, bwyd, diod a llawer mwy i weddill y teulu eu mwynhau!
Bydd lle i barcio am ddim, felly dewch draw i Bencoed i flasu hwyl yr Ŵyl!

*codir tâl ychwanegol am y gweithgareddau hyn

Mynediad:
Am ddim
Archebu rhif ffôn:
07778 508416
Gwefan:
http://bridgefm.wales/whats-on/1206/
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud