Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Clwb Swyddi

Lleoliad:
The Oracle, 18 Stryd Adare, Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad:
22/08/17 - 24/08/17
Amser:
Trwy'r dydd
Disgrifiad:

Oes arnoch chi angen help gyda sgiliau T.G., llythyrau i gyd-fynd â cheisiadau, CV’s, chwilio am swyddi, ffurflenni cais a chyfweliadau?

Mae'r Clwb Swyddi (Job Club) yn fudiad elusennol sy'n gweithio ledled Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr I helpu'r trigolion I ddatblygu sgiliau hanfodol, trawsnewid eu dyfodol a helpu gyda rhoi cychwyn I yrfaoedd.

Mae croeso I bawb ymuno â sesiwn y Clwb Swyddi. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael I ddod o hyd I waith, galwch I mewn yn The Oracle, 18 Stryd Adare, Pen-y-bont ar Ogwr ar ddyddiau Mawrth ac Iau, neu ewch I Lyfrgell Maesteg (Y Llynfi), Safle Old Forge, Nant-y-Crynwydd ar ddyddiau Gwener.

Mynediad:
Am ddim
Archebu rhif ffôn:
0300 0030 261
E-bost:
info@oracle-services.co.uk
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud