Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadur

Ffurflen cyflwyno digwyddiad

Rydym yn croesawu gwybodaeth newydd am ddigwyddiadau i'w rhoi yn y Digwyddiadur ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd wedyn yn cael ei hasesu i weld a oes lle iddi ac a yw'n addas. Os ydych yn drefnydd lleol sy'n dymuno i'w ddigwyddiad gael ei gynnwys, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Ceisiwch roi cymaint o wybodaeth â phosib. Dim ond manylion cyhoeddus fydd yn cael eu cyhoeddi; gofynnir am fanylion personol i wirio'r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen. Sicrhewch eich bod yn rhoi rhif ffôn ar gyfer y cyhoedd os gwelwch yn dda er mwyn i aelodau o'r cyhoedd allu cael mwy o wybodaeth am eich digwyddiad neu weithgaredd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os byddwch yn dymuno newid manylion wedi i chi gyflwyno'r ffurflen hon, cysylltwch â'r Tîm Marchnata Corfforaethol os gwelwch yn dda, ar: 01656 642685 neu drwy anfon neges e-bost i'r cyfeiriad canlynol: arts@bridgend.gov.uk

Manylion y digwyddiad
Teitl y digwyddiad:
Dyddiad:
Amser:
Lleoliad:
Cyfeiriad y lleoliad:
Cod post y lleoliad:
Disgrifiad o'r digwyddiad:
Tâl Mynediad:
Manylion cyswllt ar gyfer y cyhoedd
Rhif ffon ar gyfer y cyhoedd:
Cyfeiriad e-bost ar gyfer y cyhoedd:
Cyfeiriad gwefan ar gyfer y cyhoedd:
Manylion trefnydd y digwyddiad
Eich enw:
Eich rhif ffon:
Eich cyfeiriad e-bost:Last Updated: 09/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud