Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin

Menter bartneriaeth yw Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin sy'n cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynghyd â phartneriaid yn y trydydd sector a'r sector annibynnol.

Sefydlwyd y rhaglen yn 2012 gyda'r nod o integreiddio gwasanaethau'n fwy effeithiol er budd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Nod arall yw archwilio ffyrdd newydd a blaengar o weithio i sicrhau bod gwasanaethau'n gynaliadwy wrth ymateb i'r galw cynyddol a sefyllfa ariannol heriol.

Mae Rhaglen Bae'r Gorllewin yn canolbwyntio ar ddwy ‘haen weithgaredd’, gan gyflwyno'r holl brosiectau a ffrydiau gwaith cysylltiedig yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014:

Mae ‘Haen 1’ yn cynnwys:

  • Gwasanaethau Cymunedol
  • Iechyd a Lles
  • Contractio a Chaffael

ac mae ‘Haen 2’ yn cynnwys amrywiaeth eang o brosiectau a ffrydiau gwaith, gan gynnwys:

  • Gwasanaethau Plant - Mabwysiadu
  • Gwasanaethau Anableddau Dysgu
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl
  • Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol
  • Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol

Ceir mwy o wybodaeth am Raglen Bae'r Gorllewin yn www.westernbay.org.uk, ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950 neu e-bostiwch western.bay@swansea.gov.uk

 

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud