Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymwybyddiaeth o Sgamiau

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cefndir

Mae tîm Safonau Masnachu y cyngor wedi lansio Mis Ymwybyddiaeth o Sgamiau ym mis Mai. Amlygodd yr ymgyrch hon y ffyrdd niferus y gall pobl gael eu twyllo yn ogystal â’r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal sgamiau rhag digwydd.

Mae mwy na thair miliwn o bobl yn DU yn dioddef oherwydd sgamiau bob blwyddyn. Amcangyfrifir bod tua hanner pobl y DU (48 y cant) wedi cael eu targedu gan sgâm ac y collir £3.5 biliwn i sgamiau bob blwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i fwy na £9.5 miliwn bob dydd.

Ynglŷn â’r holiadur hwn

Rydym yn awyddus i ddarganfod mwy am sut y mae sgamiau yn effeithio ar drigolion y fwrdeistref sirol. Trwy gwblhau’r holiadur cryno hwn, gallwch ein helpu i nodi patrymau a ffynonellau sgamiau. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall yn well y mathau o sgamiau sy’n digwydd a sut y gallwn fynd i’r afael â hwy orau.

Cliciwch yma i gwblhau’r holiadur am sgamiau.

Bydd yr arolwg hwn ar agor o ddydd Llun 3 Mehefin tan ddydd Llun 1 Gorffennaf 2013.

Manylion cyswllt

Os hoffech gael yr holiadur mewn fformat gwahanol, cysylltwch â’r cyngor:

Ffôn: 01656 643664

Ebost: consultation@bridgend.gov.uk

Ffôn testun: 18001 (01656) 643664

Ffacs: (01656) 643688

Os ydych chi’n amau eich bod wedi dioddef sgam, cysylltwch â’r tîm Safonau Masnach trwy wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 08454 04 05 06, neu ewch i www.adviceguide.org.uk.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut i amddiffyn eich hun rhag sgamwyr, anfonwch e-bost at y tîm Safonau Masnach yn tradingstandards@bridgend.gov.uk.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud