Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014 - 2017

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Adolygiad Cynnydd ar y Gymraeg mewn Addysg

 

Cefndir a gwybodaeth

Ym mis Ionawr 2013, fe basiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru). Nod y Ddeddf ydy adeiladu ar y cynlluniau anstatudol presennol a'u trosglwyddo i weithredu ar sail statudol. Bydd gofyn i awdurdodau lleol baratoi, cyhoeddi ac ymgynghori ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg i'w gymeradwyo a'i fonitro gan Weinidogion Cymru. Bydd y Cynlluniau yn gweithredu dros dair blynedd a bydd disgwyl iddyn nhw gael eu hadolygu gan Awdurdodau Lleol yn flynyddol.

Mae’r Cyngor wedi dechrau ymgynghori ar ei gynllun drafft, cyn i ni ei gyflwyno i weinidogion Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cyngor wedi dechrau ymgynghori ar ei gynllun drafft, cyn i ni ei gyflwyno i weinidogion Llywodraeth Cymru. Mae modd gweld y cynllun yma , a'r holidur yma. dyma'ch cyfle i rhoi unrhyw sylwadau am y cynllun atom ni, cyn pen 20 Mawrth 2014.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud