Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ceisio safbwyntiau ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyflwyniad

Fel awdurdod lleol yng Nghymru, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP). Pwrpas y cynllun yw dangos pa gamau y mae'r Cyngor yn eu cymryd i wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle tecach.

Yn y cynllun mae'n rhaid i ni gynnwys cyfres o amcanion cydraddoldeb (rhai o'r pethau yr ydym yn bwriadu eu gwneud) a fydd yn dangos sut y mae'r Cyngor yn bwriadu hybu cyfle cyfartal i bawb a sut y mae'n amcanu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r rheiny sy'n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym wedi ystyried pethau y mae pobl wedi dweud wrth y Cyngor eu bod yn bwysig iddynt hwy o ran cydraddoldeb a thegwch, ac mae hyn wedi ein helpu i ddatblygu 9 amcan cydraddoldeb drafft. Cyn i ni roi'r amcanion hyn yn ein cynllun, fe hoffem wybod beth ydych chi'n ei feddwl ohonynt.

Pam ydyn ni'n ceisio eich safbwyntiau?

Mae angen eich safbwyntiau chi er mwyn helpu i sicrhau, pan fydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol terfynol yn cael ei gyhoeddi, ei fod yn cynnwys yr amcanion cywir ar gyfer pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Sut allwch chi wneud eich safbwyntiau'n hysbys?

  • Gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein trwy glicio yma.
  • Gellir cael copïau o'r arolwg o'r lleoliadau canlynol hefyd:
  • yn swyddfeydd y Cyngor yn Stryd yr Angel ac yn Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr
  • yn un o'n llyfrgelloedd
  • yn un o'n canolfannau hamdden

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich arolwg, gallwch ei roi yn ôl i aelod o staff neu ei bostio i'r cyfeiriad isod:

Sam Connell
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,.
CF31 4WB

Y cyfnod ymgynghori

Bydd yr arolwg ar-lein ar gael tan ddydd Llun 30 Ionawr 2012.

Beth yw'r camau nesaf?

Byddwn yn defnyddio'r adborth i ddatblygu fersiwn terfynol y cynllun. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor i gael ei gymeradwyo ar 6 Mawrth 2012. Yn dilyn ei gymeradwyo, bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyhoeddi ar 2 Ebrill 2012.

Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch yr ymgynghoriad ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol cysylltwch â Sam Connell yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642625 neu drwy anfon neges e-bost i: consultation@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 29/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud