Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Header W

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i wrando ar farn trigolion lleol ac ymateb iddi. Trwy ymuno â’n Panel Dinasyddion, gallwch ein helpu i ddeall barn trigolion ar y pethau rydym ni’n eu gwneud a sut y gallwn adolygu a gwella gwasanaethau’r cyngor.

Mae aelodau’r Panel Dinasyddion yn derbyn hyd at dri arolwg y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau er enghraifft glendid y strydoedd, gwasanaeth cwsmeriaid a’r strategaeth tai lleol. Mae aelodau yn  derbyn y newyddion diweddaraf trwy ein cylchlythyr, ‘fe ddywedoch chi, fe wnaethom ni’. Cyhoeddir y cylchlythyr bob yn ail arolwg ac mae’n dangos i aelodau’r panel sut y mae ymatebion wedi newid y ffordd y mae’r cyngor yn gweithredu. Mae sawl ffordd i ymuno:

Sut alla'i ymuno?

Mae'r panel yn agored i holl drigolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n 16 oed neu drosodd.

Mae sawl ffordd i ymuno:

Icon web Icon telephone Icon email Icon download
Ar-lein
Cliciwch yma
Rhif Ffôn
(01656) 643 664
E-bost:
Cliciwch yma
Lawrlwythwch
Cliciwch yma
Last Updated: 11/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud