Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth ynglyn â chanllawiau ymgynghori

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Mae'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru yn rhoi canllawiau ar arfer gorau wrth ymgysylltu â dinasyddion. Cymeradwywyd yr egwyddorion gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2011. Ers hynny mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru…darllen mwy

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. Mae'n gweithio i ddileu gwahaniaethu, lleihau anghydraddoldeb, diogelu hawliau dynol ac i ddatblygu perthynas dda, gan sicrhau bod gan bawb gyfle teg i gymryd rhan mewn cymdeithas...darllen mwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cynllun Corfforaethol

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol, sy’n nodi ein blaenoriaethau gwella ar gyfer dinasyddion, yn adnabod camau gweithredu i wireddu ein blaenoriaethau ac yn diffinio dangosyddion i fesur ein llwyddiant…darllen mwy

 

Cyfranogaeth Cymru WCVA Equalities Logo

Ymgyngoriadau eraill

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Nodiadau ar gyfer pobl ifanc…darllen mwy


Llywodraeth Cymru

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru...darllen mwy

  LSB Logo WG

Cysylltwch â ni ynghylch ymgynghori

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau ymgynghori neu Banel y Dinasyddion neu er mwyn gofyn am unrhyw wybodaeth ar y tudalennau ymgynghori ar y wefan mewn fformat arall, cysylltwch â'r tîm Ymgynghori.

Cyfeiriad:
Y tîm Ymgynghori,
Cyfathrebu,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Ffôn:
01656 643664
Ffôn testun:
18001 01656 643664
Ffacs:
01656 643215
E-bost:
consultation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 21/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud