Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i ddod â chanolfan adnoddau dysgu ar gyfer anawsterau dysgu cymedrol i ben ac agor canolfan adnoddau dysgu sbectrwm awtistig yn Ysgol Gynradd y Pîl

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

 

Darlun cyffredinol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich barn ar y cynnig i ddod â darpariaeth adnoddau dysgu ar gyfer anawsterau dysgu cymedrol i 8 disgybl i ben a sefydlu canolfan adnoddau dysgu i 8 disgybl ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig yn Ysgol Gynradd y Pîl. 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn ceisio barn staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol.  Os cânt eu cefnogi, daw'r cynigion i rym ar 1 Medi 2015.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 25 Tachwedd 2014 ac yn dod i ben ar 7 Ionawr 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 815 253

E-bost: Anne.Whittome@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant, Y Gyfarwyddiaeth Plant, Angel Street, Pen y bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Lleoliad: Ysgol Gynradd y Pîl

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â staff Ysgol Gynradd y Pîl 27 Tachwedd 2014 2.30pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu Ysgol Gynradd y Pîl 27 Tachwedd 2014 3.30pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd y Pîl a phobl gysylltiedig eraill 27 Tachwedd 2014 4.30pm
Cyfarfod â Chyngor Ysgol Ysgol Gynradd y Pîl 27 Tachwedd 2014 5.30pm

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

25 Tachwedd 2014 hyd at 7 Ionawr 2015

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

10 Chwefror 2015

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

24 Chwefror 2015

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

3 Mawrth 2015

Diwedd y cyfnod Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu ar unwaith os ydyn nhw am fynd ymlaen ai peidio. Os oes yna wrthwynebiadau, cyhoeddir Adroddiad Gwrthwynebu erbyn 10fed Chwefror 2015 a’i anfon ymlaen at y Cabinet ar gyfer eu hystyriaeth a’u penderfyniad dilynol.

30 Mawrth 2015

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Medi 2015

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 13/05/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud