Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriad ynglŷn â’r Polisi Trwyddedu

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Ein polisi trwyddedu presennol

Ein cynllun corfforaethol diwygiedig ar gyfer 2013-17

Ardal Effaith Gronnol yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dogfen Ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae Datganiad Polisi Trwyddedu’r Cyngor yn cael ei adolygu ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod o bum mlynedd sy’n dechrau ym mis Ionawr 2015. 

Mae’r Cyngor yn dymuno clywed gan y cyhoedd, busnesau trwyddedig a chynrychiolwyr busnesau ynglŷn ag adolygu ein polisi trwyddedu a materion sy’n ymwneud â lleoliadau trwyddedig.  Bydd y safbwyntiau hyn o gymorth i benderfynu ynglŷn â pholisïau a gwaith cydymffurfio yn y dyfodol.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 18 Gorffennaf 2014 ac yn dod i ben ar 3 Medi 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol;

Rhif ffôn: (01656) 643 664.
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Ar-lein: Dogfen ymgynghori
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig

Camau

Dyddiau

Dyddiad olaf ar gyfer derbyn ymatebion

3 Medi 2014

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad

14 Hydref 2014

Cyflwyno adroddiad i’r Cyngor i fabwysiadu’r datganiad polisi newydd yn ffurfiol

12 Tachwedd 2014

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl

7 Ionawr 2015

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 21/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud