Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Telerau ac Amodau

Tocyn gwadd 7 diwrnod

Mae hyn yn eich galluogi i gael blas ar y gweithgareddau sydd ar gael yn Halo a sut y gallwn eich helpu i fod yn fwy egnïol.

  • Cyfyngedig i un 7 diwrnod pasio fesul person mewn cyfnod o 12 mis.
  • 7 diwrnod yn olynol.
  • Dim gwerth arian parod.
  • 16+.
  • Ffi cofrestru arferol Am wrth ymuno.
  • Trosglwyddadwy - felly mae croeso i basio ymlaen i eich ffrind neu deulu os nad ydych yn penderfynu ei ddefnyddio.

Byddwn yn gofyn i chi ddarparu eich manylion cyswllt er mwyn i ni eich cadw i fyny gyda gweithgareddau i blant, digwyddiadau i'r teulu, cynigion diweddaraf, dosbarthiadau ymarfer grŵp newydd ayb Ni fyddwn yn trosglwyddo eich cyfeiriad e-bost, rhif ffôn neu wybodaeth bersonol arall ar unrhyw sefydliad arall. Wrth gwrs mae gennych y dewis i wrthod os nad ydych chi eisiau derbyn gohebiaeth gan Halo Leisure.

Dan 16

Ni fydd ymatebwyr dan 16 oed yn gymwys am docyn 7 diwrnod i ganolfan hamdden Halo na'r aelodaeth flwyddyn o Halo Leisure, ond bydd eu henwau'n cael eu rhoi mewn raffl am gyfle i ennill taleb rhodd Halo Leisure gwerth £50, tocyn teulu i bantomeim neu docyn theatr. 

Last Updated: 03/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud