Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Teithio Llesol 2015

Teithio Llesol 2015

Dogfennau Cysylltiedig

Darlun cysylltiedig

Map Aneddiadau Teithio Llesol (PDF) (Saesneg)

Datganiad ynghylch y Map Llwybrau Presennol

 

Darlun cyffredinol

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n cyflwyno gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio ar gyfer llwybrau teithio llesol addas o fewn aneddiadau penodol yn y fwrdeistref sirol, fel y’u pennir gan Lywodraeth Cymru.

Ystyr Teithio Llesol yw cyflawni teithiau byr bob dydd trwy gerdded a beicio, er enghraifft teithiau i’r ysgol, i’r gwaith neu deithiau i ddefnyddio siopau neu wasanaethau. Nid yw teithio llesol yn cynnwys teithiau a wneir am resymau hamdden neu gymdeithasol yn unig.

Mae cam cyntaf y ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol lunio ‘mapiau llwybrau presennol’ a rhaid cyflwyno’r rhain i Lywodraeth Cymru erbyn 22 Ionawr 2016. Defnyddir y mapiau i ddangos llwybrau presennol yn y fwrdeistref sydd, ym marn y cyngor, yn addas ar gyfer teithio llesol yn unol â safonau Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i chi rannu eich barn am y llwybrau teithio llesol rydych chi’n eu defnyddio, a pha lwybrau yr hoffech iddynt gael eu datblygu yn y dyfodol.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2015 and cau ar 23 Hydref 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffon: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Mharc Carafanau Trecco Bay

18 Medi 10:00 - 16:00

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

24 Medi

16:00 - 18:00

Broom Wagon Cafe, Porthcawl 2 Hydref 10:00 - 13:00

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

2 Hydref 14:00 - 16:00
Tesco Extra, Pen-y-bont 5 Hydref 10:00 - 15:00
Tesco Extra, Pen-y-bont 7 Hydref 10:00 - 15:00
Canol tref Porthcawl 14 - 15 Hydref 10:00 - 15:00

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig.

2 Gorffennaf 2015 - 23 Hydref 2015

Adroddiad ar yr ymgynghoriad

Ionawr 2016

Cyflwyno map y llwybrau presennol i Lywodraeth Cymru 22 Ionawr 2016
Last Updated: 02/10/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud