Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Strategaeth Tai Lleol

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Strategaeth Tai Lleol 2016 – 2018

Adroddiad y Cabinet 

Darlun cyffredinol

Mae’r Strategaeth Tai Lleol yn nodi’r weledigaeth a’r cyfeiriad ar gyfer tai ym  Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y ddwy flynedd nesaf. Nod y strategaeth yw sicrhau bod nifer ac ansawdd y tai yn bodloni anghenion a dyheadau ei thrigolion.

Mae’r strategaeth yn nodi pum blaenoriaeth allweddol ar gyfer tai, a fydd yn cyfrannu at wella ansawdd bywyd pobl yn y sir, ac a fydd yn sail i waith y cyngor a’i bartneriaid.

Mae’r cyngor am i chi rannu eich safbwyntiau ynglŷn â’r strategaeth.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 30 Rhagfyr 2015 ac yn dod i ben ar 23 Mawrth 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb.

23 Mawrth 2016

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol

19 Ebrill 2016

Cyflwyno adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

7 Mehefin 2016

Dyddiad gweithredu posibl

11 Mai 2016

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud